OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

正点原子全套STM32/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程,RT1052教程免费下载啦...
查看: 943|回复: 4

请大家帮忙查看我的程序哪里有问题!该程序是让lcd显示屏能够显示矩阵键盘的按键值

[复制链接]

12

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
64
金钱
64
注册时间
2017-7-19
在线时间
10 小时
发表于 2017-7-30 21:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"

//ALIENTEK Mini STM32¿a·¢°å·¶ày′úÂë11
//TFTLCDÏÔê¾êμÑé   
//¼¼êõÖ§3Ö£owww.openedv.com
//1ãÖYêDDÇòíμç×ó¿Æ¼¼óDÏT1«Ë¾
void InitKey(void) //???????????GPIO??
{
GPIO_InitTypeDef  GPIOStru;

    GPIOStru.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //??PA0?PA3??????
    GPIOStru.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIOStru.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_0;

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIOStru);
  
    GPIOStru.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;  //??PA4?PA7??????
    GPIOStru.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIOStru.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_4;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIOStru);   
}
int KeyVal;

u16 WriteVal;  
int key(void)  
{
   
GPIO_Write(GPIOA,(GPIOA->ODR & 0xfff0 | 0xf)); //??PA0?PA3??????
  
   if((GPIOA->IDR & 0x00f0)==0x0000)  //???PA4?PA7??0?????????
   return -1;
   else
{  
  delay_ms(5);    //??5ms????
  if((GPIOA->IDR & 0x00f0)==0x0000)  //?????5ms??PA4?PA7???0?

   return -1;
}
        GPIO_Write(GPIOA,(GPIOA->ODR & 0xfff0 | 0x1));
        switch(GPIOA->IDR & 0x00f0)
        {
  case 0x0010: KeyVal=15; break;
  case 0x0020: KeyVal=11; break;
  case 0x0040: KeyVal=7; break;
  case 0x0080: KeyVal=3; break;
}
        GPIO_Write(GPIOA,(GPIOA->ODR & 0xfff0 | 0x2));
switch(GPIOA->IDR & 0x00f0)
        {
  case 0x0010: KeyVal=14; break;
  case 0x0020: KeyVal=10; break;
  case 0x0040: KeyVal=6; break;
  case 0x0080: KeyVal=2; break;
}
GPIO_Write(GPIOA,(GPIOA->ODR & 0xfff0 | 0x4));
        switch(GPIOA->IDR & 0x00f0)  
        {
  case 0x0010: KeyVal=13; break;
  case 0x0020: KeyVal=9; break;
  case 0x0040: KeyVal=5; break;
  case 0x0080: KeyVal=1; break;
}
        GPIO_Write(GPIOA,(GPIOA->ODR & 0xfff0 | 0x8));
        switch(GPIOA->IDR & 0x00f0)  
        {
  case 0x0010: KeyVal=12; break;
  case 0x0020: KeyVal=8; break;
  case 0x0040: KeyVal=4; break;
  case 0x0080: KeyVal=0; break;
        }
       
        return KeyVal;
  
}
   
       
int main(void)
{
       
        u8 lcd_id[12];                        //′æ·ÅLCD ID×Ö·û′®       
        delay_init();                    //Ñóê±oˉêy3õê¼»ˉ          
        uart_init(9600);                 //′®¿ú3õê¼»ˉÎa9600
        LED_Init();                                  //3õê¼»ˉóëLEDᬽóμÄó2¼t½ó¿ú
        LCD_Init();
//        POINT_COLOR=BLUE;
        sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//½«LCD ID′òó¡μ½lcd_idêy×é¡£                                        
          while(1)
        {                 
       
                        LCD_Clear(MAGENTA);break;
                       
                }
                POINT_COLOR=BLUE;          
//                LCD_ShowString(30,40,200,24,24,"   ");       
//                LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"   super  qi");
//                LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"jia dian dian ");
//                   LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id);                //ÏÔê¾LCD ID                                                       
//                LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2017/7/22");                                                       
//       
                 LCD_ShowxNum(124,150,KeyVal,4,16,0);
                         
               
       
}

回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137152
金钱
137152
注册时间
2010-12-1
在线时间
1408 小时
发表于 2017-7-31 00:44:13 | 显示全部楼层
仿真找bug
回复

使用道具 举报

12

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
64
金钱
64
注册时间
2017-7-19
在线时间
10 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:13:16 | 显示全部楼层

额,什么意思,没听明白。。。。
回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137152
金钱
137152
注册时间
2010-12-1
在线时间
1408 小时
发表于 2017-8-1 00:55:45 | 显示全部楼层
你的名字 发表于 2017-7-31 10:13
额,什么意思,没听明白。。。。

意思就是你自己解决
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

0

精华

新手上路

积分
25
金钱
25
注册时间
2017-10-12
在线时间
2 小时
发表于 2017-10-12 16:42:30 | 显示全部楼层
好像没毛病啊,双击6666
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则
关闭

正点原子STM32/FPGA资料免费下载上一条 /1 下一条

正点原子公众号

QQ|联系我们|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2019-2-18 17:58

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表
/* */