OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

正点原子全套STM32/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程,RT1052教程免费下载啦...
查看: 982|回复: 10

esp8266连上mini或战舰版后,上电后LCD字显示一下就不显示了

[复制链接]

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
发表于 2017-9-8 18:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
esp8266连上mini或战舰版后,上电后LCD字显示一下就不显示了,屏幕就开始闪,打开sscom后,按KEY0过会儿SSCOM显示ack ok

回复

使用道具 举报

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:26:54 | 显示全部楼层
今天我把ESP8266的模块插在mini板上,上电后,LCD显示屏对这屏的内容连续三次闪屏         ATK_ESP8266 WIFI模块测试
                                                                                                                                                                      请选择:
                                                                                                                                                                        KEY0:WIFI STA+AP
                                                                                                                                                                      KEY1:WIFI STA
                                                                                                                                                                     WK_UP:WIFI AP

后就不不显示了,就一直白屏,再过一会就LED指示灯亮了

回复

使用道具 举报

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:34:35 | 显示全部楼层
根据我今天反复测试,void atk_8266_test(void)
{
//        u16 rlen=0;
        u8 key;
        u8 timex;
        POINT_COLOR=RED;
        Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP8266 WIFIÄ£¿é2aêÔ",16,240);
        while(atk_8266_send_cmd("AT","OK",20))//¼ì2éWIFIÄ£¿éêÇ·ñÔúÏß
        {
                atk_8266_quit_trans();//íË3öí¸′«
                atk_8266_send_cmd("AT+CIPMODE=0","OK",200);  //1رÕí¸′«Ä£ê½       
                Show_Str(40,55,200,16,"Î′¼ì2aμ½Ä£¿é!!!",16,0);
                delay_ms(800);
                LCD_Fill(40,55,200,55+16,WHITE);
                Show_Str(40,55,200,16,"3¢êÔᬽóÄ£¿é...",16,0);
        }
                while(atk_8266_send_cmd("ATE0","OK",20));//1رջØÏÔ
                atk_8266_mtest_ui(32,30);

        while(1)
        {
                delay_ms(10);
                atk_8266_at_response(1);//¼ì2éATK-ESP8266Ä£¿é·¢Ëí1yà′μÄêy¾Y,¼°ê±éÏ′«¸øμçÄÔ
                key=KEY_Scan(0);
                if(key)
                {
                        LCD_Clear(WHITE);
                        POINT_COLOR=RED;
                        switch(key)
                        {
                                case 1://KEY0
                                        Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-AP+STA 2aêÔ",16,240);
                                        Show_Str_Mid(0,50,"ÕyÔúÅäÖÃATK-ESP8266Ä£¿é£¬ÇëéÔμè...",12,240);
                                        atk_8266_apsta_test();        //′®¿úòÔì«íø2aêÔ
                                        break;
                                case 2://KEY1
                                        Show_Str_Mid(0,30,"ATK-ESP WIFI-STA 2aêÔ",16,240);
                                        Show_Str_Mid(0,50,"ÕyÔúÅäÖÃATK-ESP8266Ä£¿é£¬ÇëéÔμè...",12,240);
                                        atk_8266_wifista_test();//WIFI STA2aêÔ
                                        break;
                                case 4://WK_UP
                                        atk_8266_wifiap_test();        //WIFI AP2aêÔ
                                        break;
                        }
                        atk_8266_mtest_ui(32,30);
                        timex=0;
                }          
                if((timex%20)==0)LED0=!LED0;//200mséá˸
                timex++;       
        }
}
程序会运行红底字的语句三遍,所以会看到LCD显示的字闪三遍,但atk_8266_mtest_ui()函数内的atk_8266_msg_show(x,y+125,0); 后就不重复,
回复

使用道具 举报

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:35:32 | 显示全部楼层
//2aêÔ½çÃæÖ÷UI
void atk_8266_mtest_ui(u16 x,u16 y)
{
        LCD_Clear(WHITE);
        POINT_COLOR=RED;
        Show_Str_Mid(0,y,"ATK_ESP8266 WIFIÄ£¿é2aêÔ",16,240);
        Show_Str(x,y+25,200,16,"ÇëÑ¡Ôñ:",16,0);                
        Show_Str(x,y+45,200,16,"KEY0:WIFI STA+AP",16,0);                                              
        Show_Str(x,y+65,200,16,"KEY1:WIFI STA",16,0);                                             
        Show_Str(x,y+85,200,16,"WK_UP:WIFI AP",16,0);


        atk_8266_msg_show(x,y+125,0);

}
回复

使用道具 举报

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:57:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:59:57 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2345%E6%88%AA%E5%9B%BE20170929165732.png
回复

使用道具 举报

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-9-29 17:00:53 | 显示全部楼层
2345截图20170929165732.png
回复

使用道具 举报

4

主题

35

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
60
金钱
60
注册时间
2017-9-4
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-9-29 17:01:22 | 显示全部楼层
画红框的内容没显示
回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
136746
金钱
136746
注册时间
2010-12-1
在线时间
1396 小时
发表于 2017-10-9 00:44:49 | 显示全部楼层
你没有重新上电吧?
可以仿真跟踪看看么?
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

8

主题

82

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
126
金钱
126
注册时间
2017-4-1
在线时间
4 小时
发表于 2017-11-22 18:49:32 | 显示全部楼层
WiFi模块购买地址 https://shop67012462.taobao.com
回复

使用道具 举报

3

主题

5

帖子

0

精华

新手上路

积分
43
金钱
43
注册时间
2017-3-15
在线时间
5 小时
发表于 2017-12-18 21:50:56 | 显示全部楼层
楼主您好,能把您的源码发一份吗???谢谢!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则
关闭

正点原子STM32/FPGA资料免费下载上一条 /1 下一条

正点原子公众号

QQ|联系我们|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2019-1-18 17:20

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表
/* */